• Slide1
  • Slide2
  • VESISMIN
  • Slide4
  • Slide 5

Đồ nhựa thí nghiệm

 1. Các loại pipette tips
- Loại thường: 10ul, 10ul thân dài, 10ul E-tips, 200ul, 1000ul, 1250ul
- Loại có lọc (OneTouch Tips - nhận biết theo mã mầu): 10ul, 200ul, 1000ul, 1250ul
- Đóng gói: 1000/túi hoặc 96/hộp (tiệt trùng)
Không có chất gây sốt
Dnase-Rnase Free

2. Ống ly tâm 1.7 và 2ml
- Trong suốt, RCF 24,000g
- Chịu nhiệt độ -80 đến +121oC
- Không bung nắp khi gia nhiệt hoặc làm lạnh
- Đóng gói: 500/túi (1.7ml), 400/túi (2.0ml)

3. Các sản phẩm PCR
Dnase-Rnase Free
3.1 Ống PCR 0.2 và 0.65ml (1000/túi)
- Có nhiều mầu để chọn lựa: trắng, xanh, vàng, đỏ
3.2 Khay PCR 96 giếng; Semi-Skirt (25/hộp)
3.3 Miếng dán đĩa PCR; Realtime PCR (100/hộp)
3.4 Dây và ống nắp vòm/nắp phẳng (250/túi)
3.5 Dây 8 nắp vòm/nắp phẳng (250/túi)

4. Các sản phẩm khác
- Hộp đựng tips 10/200ul
- Giá đỡ pipette 4/6 vị trí
Visitor:
Power by: mtcn.vn