• Slide1
  • Slide2
  • VESISMIN
  • Slide4
  • Slide 5

Tin tức

Hội thảo nghành dược
Trong hai ngày 26/27 tháng 3 năm 2015 tại thành phố Vinh, Nghệ An, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã tổ chức hội thảo "Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc năm 2014 và triển khai công tác năm 2015". Đông đảo các trung tâm kiểm nghiệm, đơn vị sản xuất và các công ty cung cấp trang thiết bị đã tham gia hội nghị.- Khách hàng tìm hiểu về thiết bị định tính nhanh nguyên liệu NanoRam của hãng B&W Tek (Mỹ)

Visitor:
Power by: mtcn.vn