• Slide1
  • Slide2
  • VESISMIN
  • Slide4
  • Slide 5

Tin tức

Hội thảo nghành dược
Từ ngày 28 - 30 tháng 3 năm 2013 tại Phú Yên, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương tổ chức hội thảo "Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc năm 2012 và triển khai công tác năm 2013". Rất nhiều cán bộ của BYT, các trung tâm kiểm nghiệm, các công ty sản xuất dược phẩm đã tham gia.

Dưới đây là một số hình ảnh của công ty Cổ phần C.S.C tại hội nghị:Visitor:
Power by: mtcn.vn