• Slide1
  • Slide2
  • VESISMIN
  • Slide4
  • Slide 5

Kiểm tra - Phân tích - Thẩm định

Thẩm định

- Đo toàn vẹn màng lọc

- Đo phân bố nhiệt (nồi hấp, tủ ấm, tủ sấy...)

 

Visitor:
Power by: mtcn.vn