• Slide1
  • Slide2
  • VESISMIN
  • Slide4
  • Slide 5

Kiểm tra - Phân tích - Thẩm định

Kiểm tra toàn vẹn màng lọc
Cuối tháng 12/2014, công ty Cổ phần C.S.C đã tiến hành kiểm tra màng lọc HEPA cho Công ty Cổ phần dược MERAP tại nhà máy ở Văn Giang, Hưng Yên. Kỹ sư của hai bên đã kết hợp để đánh giá toàn bộ màng lọc cho hầm sấy lọ và Laf đóng lọ. Kết quả cuối cùng đã được giao cho bên nhà máy.

Dưới đây là một số hình ảnh:

alt


alt

alt
Visitor:
Power by: mtcn.vn